AJALUGU

ESN-i ajalugu

MTÜ EDUKAD SILLAMÄE NOORED — ESN eksisteerib alates 17.05.1994. Idee rajada Sillamäele ESN Avatud Noortekeskus sündis 2002. aasta suvel. Seejärel loodi noortest töörühm, kes selle idee elluviimisega tegelesid. ESN Avatud Noortekeskus on ühisprojekt Sillamäe linnavalitsusega, vastavalt linnavolikogu 25. märtsi 2003 otsusele nr 8 / 31 — o. Projekti alguskuupäev: 01.04.2003.

Meie eesmärgid
Meie peamine eesmärk on anda noortele võimalus end proovile panna sellistes valdkondades nagu muusika, kunst, tants, tehnoloogia, sport, üldkultuur, haridus ja rahvusvaheline koostöö.

Usume, et igal noorel, olenemata rahvusest, vanusest ja nahavärvist, võib olla võimalus osaleda erinevates noorteprojektides.

Meie teenused

Lisaks koolituste ja ürituste korraldamisele ESN Avatud Noortekeskuses pakume laia valikut teenuseid, nimelt:

Ürituste korraldamine ja läbiviimine;
Fotode ja videote pildistamine;
Valgus- ja helitehnika rent;
Reklaam veebisaidil;

Lisateavet teenuste kohta leiate В разделе услуг.

ESN Avatud Noortekeskus asub aadressil Kalda 14, Sillamäe.