PROJEKTID

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusvoorus „Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas“ toetatud projekt „Sõrestikmoodulite soetamine ürituste läbiviimiseks Ida-Virumaal“

Projekti eesmärgid

MTÜ Edukad Sillamäe Noored — ESN on soetanud sõrestikmoodulid, millest saab ehitada erineva kuju ja otstarbega objekte sise- ja väliürituse läbiviimiseks (moodullava, valgus- ja helitehnika alus, banneri/fotoseina alus jm). MTÜ on loonud uue teenuse — moodulite tasuta kasutusse andmise Ida-Virumaa vabaühendustele ning organisatsioonidele, kes korraldavad mittetulunduslikke üritusi Ida-Virumaal. Seeläbi on maakonna vabaühendused enam nähtavad, üritused on kaasaegsema lähenemisega, atraktiivsemad, kaasatud on rohkem kogukonna ja maakonna inimesi. Mis omakorda toob kaasa suurema huvi ürituste vastu nii maakonnas kui väljastpoolt. Maakonna kultuurielu on muutunud rikkamaks ja mitmekesisemaks, misläbi on toetatud üldist Ida-Virumaa arengut.

KÜSK toetussumma: 8 875 eurot

Projekti peamised tegevused:

 • sõrestikmoodulite soetamine; moodulite paigalduse koolituse läbimine; moodulite kasutustingimustest teavitamine Ida-Virumaa ühinguid ja MTÜ ESN partnereid, mooduli laenutamisvõimaluse avalikustamine (veebruar-märts 2023);
 • moodulite kasutamine ja kasutusse andmine, ürituse videoülesvõtte valmistamine (aprill-august 2023);
 • projekti kokkuvõtte tegemine (august 2023)

Moodulite tellimine

 Moodulite kasutamise tingimused:

 • Mooduleid saavad kasutada Ida-Virumaa vabaühendused ning organisatsioonid, kes korraldavad mittetulunduslikke üritusi Ida-Virumaal.
 • Moodulite kasutamiseks: tuleb esitada kirjalik taotlus (taotlus on leitav siin) vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse algust. Taotlus tuleb saata  e-posti aadressile mtuesn@gmail.com
 • Teenuse hind:
  • moodulite kasutamine mittetulunduslikel üritustel Ida-Virumaal on tasuta.
  • Moodulite paigaldus on tasuline (korraldab MTÜ ESN meeskond).
  • Moodulite transport tasuline (korraldab moodulite tellija või kokkuleppel MTÜ ESN meeskond).

Moodulite tellimise vorm

 

ESN TV tehnilise varustuse (valgustuse) hankimine kvaliteetse videote võtete korraldamiseks

MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN sai toetust projektile ESN TV tehnilise varustuse (valgustuse) hankimine kvaliteetse videote võtete korraldamiseks, mille raames soetatakse ESN TV telestuudiosse valgustite komplekt videovõteteks koos tarvikutega. Projekti maksumus 4400 eurot, millest 3900 eurot saadi toetust Kohaliku omaalgatuse programmist.

Projekti periood 1.12.2021 – 1.09.2022

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist».

ESN TV tehnilise varustuse (mikrofonid) hankimine

MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN sai toetust projektile ESN TV tehnilise varustuse (mikrofonid) hankimine , mille raames soetatakse ESN TV telestuudiosse juhtmeta mikrofonide komplekt. Projekti maksumus 3 894,00 eurot, millest 3 450,00 eurot saadi toetust Kohaliku omaalgatuse programmist.

Projekti periood 2.05.2022 – 31.12.2022

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist».