HOOLEKANDEASUTUS „SÜGIS“ OTSIB OMA MEESKONDA INSPEKTORIT

Tööülesanded:

• Sillamäe Linnavalitsuse kaudu eestkostetavate isikute esindamine, nende õiguste ja huvide kaitsmine, sh eestkostja kohtuaruannete koostamine

• eestkostel olevate isikute elu korraldamine

• eestkostetavate isikute ja pere nõustamine

• ametliku kirjavahetuse ja asjaajamisega tegelemine

• klientide külastamine ja seotud sellega dokumentide täidamine

• eestkostetavatele isikutele sotsiaalteenuste korraldamine, sotsiaalse turvalisuse tagamine, nende arengu toetamine ja ühiskonnas kohanemise aitamine

• vajadusel eestkostetavate isikute asutusse paigutamise menetluse korraldamine ning teenuse osutamise lepingute täitmise kontrollimine

Nõuded kandidaadile:

• soovituslik sotsiaaltööalane kõrgharidus ja/või varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas

• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus kõnes ja kirjas

• hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest

• sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine

• eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus

• oskus töötada iseseisvalt, kuid ka meeskonnas

• kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus

• B-kategooria autojuhiload

Töö asumise aeg: nii kiiresti kui võimalik

Tööaeg: täiskohaga Puhkus: 35 päevad

Tööle asumiseks on vajalik: kehtiv tervisetõend, karistusregistrist väljavõte.

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 21. septembriks 2020.a Hoolekandeasutuse „Sügis” aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult eposti aadressile sugisinfo@hot.ee märgusõna „Inspektor”.

Поделиться:
image_print