Политического кафе Марии и Юри в Линдакиви
RUS/EST
Было очень приятно вместе с Юри Ратасом пообщаться с гостями нашего ☕️политического кафе, которое состоялось сегодня в культурном центре Линдакиви. Тем для оживленной беседы хватило.
Пожалуй, самой острой стала тема реформы услуги 👵по уходу. Уже с 1 июля этого года, всего через 5 недель, вступает в силу реформа, согласно которой люди смогут получить место в доме по уходу за пенсию. По замыслу реформы 💶плата за место будет поделена между человеком, который нуждается в услуге по уходу, и местным самоуправлением. Но у местных самоуправление остается право устанавливать потолок, выше которого они платить не будут🚫. По сути это означает, что в более дорогостоящих домах по уходу либо сам человек либо его родственники должны будут доплачивать за услугу ухода.
Так что есть опасения, что реформа не будет реализована. С одной стороны государство возложило 💶финсовое обязательство на местное самоуправление, но не такой договоренности между государством и местными самоуправлениями нет!
Кроме того, уже сейчас не хватает мест в домах по уходу и работников. А создания новых мест пока что не предвидится.
☘️Благодарим всех гостей кафе за активное участие и острые вопросы. Следующее кафе состоится уже 30 мая в 18.00. в кафе центра здоровья Маарду.
Rõõm oli koos Jüri Ratasega tervitada täna Lindakivi kultuurikeskuses uuest poliitikakohvikute☕️ üritustesarjast osavõtjaid, kellega vestlesime tunni vältel mitmetel erinevatel teemadel. Ühe tõsisema aruteluna käsitlesime hooldereformi. Käesoleva aasta 1. juulist ehk ca 5 nädala pärast jõustub hooldereform, mille kohaselt peaksid inimesed saama👵 hooldekodu koha pensioni eest ehk hooldekodu kohamaksumus💶 jaguneb teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Küll aga võivad omavalitsused teenuse eest tasumisel seada piirmäärad, mis tähendab, et neis hooldekodudes, kus on teenus kallim, peavad teenust vajav inimene või tema lähedased ikkagi juurde maksma.
Siiski on üleval mitmeid murekohti, mis annavad alust arvata, et see lubadus tööle ei hakka. Riik on pannud kohustuse, et hooldekodu teenus peab olema💶 tagatud kohalike omavalitsuste toel, kuid kokkulepet kui sellist riigi ja kohalike omavalitsuste vahel ei ole.
Tulevikukindluse osas on juba praegu puudu piisaval arvul hooldekodu kohtadest ja hooldajatest, lisaks ei pruugi riigi eraldatavast rahast aina kerkivate hindade juures piisata, sest uute hooldekodu kohtade loomine nõuab investeeringuid.
☘️Tänan südamest kõiki tänaseid osalejaid, tänu kellele saime arutada väga olulistel teemadel. 🙂 Juba järgmine poliitikakohvik toimub 30. mail kell 18 Maardus tervisekeskuse kohvikus.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.