Рийгикогу на этой неделе
В понедельник министры отвечают за запросы от оппозиции. Темы разные от энергоснабжения Сааремаа, влияния реновации домов на окружающую среду и на платежеспособность людей до установления автомобильного налога.
Во вторник премьер-министр Кайя Каллас представит обзор ситуации в научной сфере и расскажет о политике правительства в этой сфере.
Забастовка учителей – это большая проблема и вызов не только для правительства, но и для всего общества. На этой неделе в Рийгикогу и в правительстве продолжится обсуждение того, как найти решение для всех проблем, которые связаны со сферой образования – заработные платы, нехватка педагогов, большой процент педагогов пенсионного возраста (10%) рабочая нагрузка, мотивационный пакет, возможности карьерного роста, признание и тд.
Riigikogu sel nädalal
Esmaspäeval ministrid vastavad opositsiooni arupärimistele. Ministrid annavad aru Saaremaa elektrivarustuse, hoonete renoveerimise keskkonna mõju ja kodanike maksevõime, automaksu kehtestamise kohta jne.
Teisipäeval peaminister Kaja Kallas teeb ülevaadet teadus-ja arengutegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
Õpetajate streik on suur probleem ja väljakutse mitte ainult valitsuse, kuid ka kogu ühiskonna jaoks. Sel nädalal nii Riigikogus kui ka valitsuses jätkub arutelu, kuidas leida lahenduse kõikidele probleemidele, mis on seotud haridusvaldkonnaga (palgad, õpetajate puudus, suur pensionieas tegevõpetajate osakaal (10%), töökoormus, motivatsioonipakett, karjääri võimalused, tunnustus jne).

С уважением,
Maria Jufereva-Skuratovski
Депутат парламента

#Энергоснабжение #Сааремаа #РеновацияДомов #ОкружающаяСреда #Платежеспособность #АвтомобильныйНалог #НаучнаяСфера #ПолитикаПравительства #ЗабастовкаУчителей #Образование #ЗаработныеПлаты #НехваткаПедагогов #ПенсионныйВозраст #РабочаяНагрузка #МотивационныйПакет #КарьерныйРост #Признание #MariaJuferevaSkuratovski #ДепутатПарламента #Политика #Правительство

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.