Русскоязычные меньшинства Балтийских стран в орбите интересов ученых

EST/RUS Balti riikide venekeelsed vähemused on teadlaste huviorbiidis/ Русскоязычные меньшинства Балтийских стран в орбите интересов ученых

Andsin täna intervjuu 🇧🇪 Brüsseli ülikooli tudengile Aline Vanhammele tema magistritöö jaoks. Ta uurib, milliseid muutusi on toimunud venekeelsete vähemustega seotud poliitika ja vene keele kasutamise osas Balti riikides. Jõudsime järelduseni, et 🇪🇪 Eesti, 🇱🇻Läti ja 🇱🇹 Leedu poliitikad on erinevad. Aga eraldi riigi poliitikat, mis oleks suunatud ainult venekeelsele vähemusele meil Eestis ei ole. Rääkisime ka üleminekust eestikeelsele haridusele.

Дала интервью студентке университета Брюсселя 🇧🇪 Алине Ванхамме для ее магистерской работы. Она изучает, какие изменения произошли в сфере политики в отношении русскоязычных меньшинств и использовании русского языка в Балтийских странах. Пришли к выводу, что политика 🇪🇪Эстонии, 🇱🇻Латвии и 🇱🇹Литвы имеет различия. Отдельной политики, которая была бы направлена только на русскоязычное меньшинство в Эстонии нет. Поговорили также о переходе на эстонский язык обучения.

С уважением

Maria Jufereva-Skuratovski

Депутат парламента

#BalticStates #VenekeelsedVähemused #Русскоязычные #Poliitika #LanguagePolicy #Eesti #Latvija #Lietuva #Haridus #Integratsioon #Magistritöö #Interjuu #Brüssel #Estonia #Latvia #Lithuania 🌍📚

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.