Kohtumine presidendiga/Встреча с президентом
EST/RUS Kohtumine presidendiga/Встреча с президентом
Väliskomisjoni liikmed kohtusid täna Kadriorus president Alar Karisega. Tavapäraselt saame kokku kord poolaasta jooksul, vahetame oma tegevustest informatsiooni ning räägime Eesti välispoliitika olulisematel teemadel.
Arusaadavalt keskendus ka täna peatähelepanu julgeolekuküsimustele ning sellele, kuidas meie rahvusvahelise tegevuse kaudu saaksime paremini kaasa aidata Ukraina võidule. Juttu tuli ka sellest, mida teha, et Eesti rahvusvaheline kohalolek mitte ei kahaneks, vaid kasvaks.
Члены комиссии иностранных дел встретились сегодня в Кадриорге с президентом Аларом Карисом. Традиционно встречаемся раз в полгода, обмениваемся информацией о своей деятельности и обсуждаем важные внешнеполитические темы.
Сегодня сосредоточились на вопросах безопасности и на том, как наша международная работа может помочь Украине победить в войне. Говорили о том, как сделать так, чтобы присутствие Эстонии на международной арене увеличилось.
С уважением

Maria Jufereva-Skuratovski

Депутат парламента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *