Koroonaviirusesisaldus reovees on kõikjal Eestis väga kõrge, eriti Ida-Virumaal
Panorama

Terviseameti reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse kogus on väga kõrge Ida-Virumaal, samuti ka Lõuna- ja Lääne-Eestis.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et viirustase reovees on pea kõikjal tõusnud. „Võrreldes jaanuari viimase nädalaga on kõrgenenud viirustase Tallinna ümbruses ja Harjumaal. Kõrge viirustaseme tõus oli Ida-Virumaal, samuti ka Lõuna- ja Lääne-Eestis,“ lisas ta. Pea 80% proovivõtupunktidest on punased. Jõemaa sõnul on oranžid punktid jätkuvalt Peetri piirkond, Kuressaare, Rapla, Põlva ja Valga. Ta lisas, et ainus kollane on Jõgeva, rohelisi punkte kaardil sel nädalal polnud. „Üle-eestiline nakatumise tase on väga kõrge, seda kinnitavad ka reovee tulemused,“ märkis Jõemaa. Aanuari viimaste nädalatega haigestumus oli kasvutrendis keskmiselt 72% võrra kõikides maakondades. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase punane ehk väga kõrge.

Reoveeproovid kogub vastavalt Terviseameti tellimusele Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Tartu Ülikooli teadlased lõid reovee analüüsil põhineva varajase koroonaviiruse eelhoiatuse seiresüsteemi. Rahvusvaheline kogemus näitab, et reoveeproovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne kliiniliste patsientide leidmist. Reoveeseire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta. Uuring on oluline infoallikas Terviseametile varjatud kollete avastamisel ja puhangudünaamika jälgimisel.

Reoveeproove võeti kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele väiksematest asulatest ning kohaliku tähtsusega asutustes. Proovide kogumisel tegi Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes linnade reoveepuhasteid käitavad. Reoveeproovide koroonaviiruse jälgede analüüsid tehti uuringumetoodika välja töötamise ajal Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites, kus on olemas vastav tehniline võimekus ja väljaõppega inimesed. Tartu Ülikool juhtis uuringut 2020. aasta augustist 2021. aasta lõpuni. Edaspidi osalevad Tartu Ülikooli teadlased uuringus nõustajatena ning aitavad määrata reoveeproovist leitud viirusetüvesid.

Kui vaadata Eesti kaarti, siis 07, veebruari seisuga olid kõik Ida-Virumaa linnad (Narva, Jõhvi, Sillamäe)  märgistatud punasega. Suhteliselt väiksem näit oli Kiviõlis. Punane märk annab infot, et piirkonas on 10000 viirust/milliliitris, mis viitab viiruse väga laialdasele levikule.

Reoveeuuringute tulemusel on võimalik samuti teada saada uimastite jääkide kogusest nende ainete tarbimisst uuritavates regioonides. Tervise arengu instituudi mullu septembri alguses Tartus ja Narvas läbiviidud reoveeuuringud uimastite jääkide suhtes viitavad suhteliselt laialdasele nii legaalsete kui illegaalsete uimastite tarvitamisele.

Kahe linna võrdluses on uimastite tarvitamine levinud enam Tartus kui Narvas. Uuringu läbiviijate sõnul oli kanep ainus uimasti, mida Narvas tarvitati enam.

Kui võrrelda 2021. aasta reoveenäitajaid 2020. aasta Tallinna ja Pärnu omadega, saab öelda, et Tallinna reovee narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide nädala keskmine kontsentratsioon on uuringus osalenud linnadest seni kõrgeim.

Tartus ja Narvas on võrreldes teiste linnadega kordades suurem etanooli ja nikotiini tarvitamine. Kui Tallinnas oli uuringunädala keskmine etanooli kogus 1000 elaniku kohta ööpäevas 36 kilo, siis Tartus 150 kilo ja Narvas 145 kilo.

Kui Tartut eristasid suhteliselt kõrged alkoholi tarvitamise näitajad tervel uuringunädalal, siis Narva puhul koondus suurem alkoholi tarvitamine just nädalavahetusse.

Narva piirkonna reovee analüüsimisel leiti, et kõige levinumateks narkootilisteks aineteks olid kanep ja amfetamiin. Metamfetamiini, kokaiini ja MDMA-d esines reovees väikestes kogustes ja rohkem nädalavahetusel, mis viitab nende ainete tarvitamisele meelelahutuslikul otstarbel.

Ootuspäraselt oli võrreldes Tartuga Narvas kõrgem metadooni sisaldus reovees. Narvas asub mitu opioidisõltuvuse asendusravi keskust, kus peamiseks kasutatavaks ravimiks on metadoon. Nii nikotiini kui alkoholi tarvitamine tõusis Narvas järsult kõrgete näitajateni reedel ja laupäeval.

 Larissa Kaljurand

Allikas https://virupanorama.ee/et/archives/7783

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *