Новости центристкой организации Валгамаа
🍀 Алар Няэме был выбран председателем окружной организации Валгамаа. Заместителями были назначены Эстер Карузе и Эндель Уппин. В своей речи поблагодарила коллег из Валга за поддержку на конгрессе и в двух словах описала тупиковую ситуацию в Рийгикогу.
Alar Nääme valiti tagasi Valgamaa piirkonna esimeheks. Aseesimeesteks nimetati Ester Karuse ja Endel Uppin. Oma kõnes ma avaldasin tänusõnu inimestele, kes toetasid mind juhatusse ja paari sõnaga kirjeldasin tupikseisu Riigikogus.
Valga vallavolikogu liige on piirkonda juhtinud kokku rohkem kui kümme aastat.
Juhatuse liikmeteks valiti Endel Uppin, Jüri Konrad, Uuno Laul, Ester Karuse, Mati Kikkas, Ruth Jürgens, Vilju Aarna, Igor Jallai, Toomas Peterson, Ants Tiisler ja Arne Nõmmik. Aseesimeesteks nimetati Ester Karuse ja Endel Uppin.
Volikogu liikmeteks valiti Kermo Küün, Ruth Jürgens, Toomas Peterson ja Endel Uppin. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Anastasija Kikkas ja Roman Tannenberg.
Keskerakond Valgamaal Valga kodanik Lõunaeestlane Lõuna-Eesti Postimees LõunaLeht

С уважением

Maria Jufereva-Skuratovski

Депутат парламента, член центристской партии

#Семинар #Центристы #Рийгикогу #Рапла #Политика #Люди #Эстония #Встречи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.