IVKH kardioloog valiti Eesti Kardioloogide Seltsi juhatusse

Juuni keskpaigas toimus Eesti Kardioloogide Seltsi üldkoosolek, kus üks päevakorrapunkt oli seltsile uue juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks (2024-2027). Seltsi juhatusse valiti ka meie haigla kardioloogia vanemarst dr Olga Lapkovskaja.

«Mul on suur rõõm anda oma panus Eesti Kardioloogide Seltsi tegevusse, mille tuum on südame-veresoonkonnahaiguste diagnostika-, profülaktika- ja ravitoimingute teooria ja praktika arendamine. Seltsis pöörame suurt tähelepanu koolitamisele, meeskonnatööle ja koostöö edendamisele teiste arstiseltside ja kardioloogia valdkonnaga seotud organisatsioonidega. Üks olulisemaid tegevussuundi on oma erialase pädevuse tõstmine, et töötada välja tõhusad lahendused, mis aitavad parendada patsiendikogemust. Teeme oma tööd südamega, et patsientide tervis ja heaolu pidevalt paraneksid,» sõnab dr Lapkovskaja.

Samuti on seltsi tegevuse arendamise koha pealt oluline tuua aruteludesse ja otsuste tegemisse regionaalseid vaateid, mis võivad käsitleda üht ja sama väljakutset natuke teise nurga alt. «Eesti Kardioloogide Seltsis peetakse oluliseks ja väärtuslikuks püüdu kaasata seltsi liikmeid Tallinnast ja Tartust kaugemal asuvatest linnadest ja maakondadest. Tänu sellele saab lahenduste väljatöötamisel paremini arvestada kõikide patsientide vajadustega. Patsiendikesksus eeldab laiahaardelist tegutsemist ja erinevatest regioonidest spetsialistide kaasamist,» lisab seltsi juhatuse liige.

Eesti Kardioloogide Selts asutati 1963. aastal. Selle eesmärk on toetada ja arendada teaduslikku, praktilise-pedagoogilise sisuga kardioloogia alast tööd. Seltsi juhatuses on seitse liiget: president Märt Elmet, sekretär Martin Serg, laekur Henri Kaljumäe ning juhatuse liikmed Olga Lapkovskaja, Piret Asser, Kaarel Puusepp ja Raili Tagen. Allikas: Eesti Kardioloogide Seltsi koduleht (kasutatud 27.06.2024).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *