Konkurss Sillamäe Lasteaia Rukkilill direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Sillamäe Lasteaia Rukkilill direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded:

 • kõrgharidus;
 • pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele;
 • vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • arvuti kasutamise oskus.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri;
 • visioon Sillamäe Lasteaia Rukkilill arengust, arvestades Sillamäe Linnavolikogu 28. veebruari 2023. a otsust nr 72 «Sillamäe Lasteaia Jaaniussike, Sillamäe Lasteaia Pääsupesa ja Sillamäe Lasteaia Rukkilill ümberkorraldamine» (link otsusele);
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Kandideerimisdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: margarita.maiste@sillamae.ee hiljemalt 17. aprilliks 2023. a kell 12.00 märgusõnaga „Lasteaia Rukkilill direktori konkurss».

Lisainfo: Sillamäe Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants, e-post anneli.rants@sillamae.ee.

Tööle asumise aeg 24. juulil 2023. a.

Direktori ametikoha töötasu alammäär on 1770 eurot.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.