Mida valijad tahavad?
Põhiprintsiip, millest ma Riigikogus töötades lähtusin, on järgmine: „Tööta ainult selle kallal, mida inimesed tõesti vajavad.“ Just sel puhul saad näha oma töö tegelikke tulemusi, aidata oma valijaid ning saada tänu- ja toetussõnu.
Selles töös ei tohi toetuda oma isiklikele ettekujutustele sellest, mida inimesed tahavad. Nii võite eksida, välja arvatud muidugi juhul, kui teil on selgeltnägemise annet. Selle tulemusena lähevad teie aeg ja energia raisku ning inimesed ei hinda tehtud tööd. Õige lähenemine on kuulata hoolikalt oma valijate probleeme ja soove ning seejärel ausalt öelda, kas sulle on jõukohane neid aidata.
Tänu pidevale koostööle valijatega sain ellu viia mitmeid olulisi muudatusi vaadeldavates eelnõudes. Näiteks tegin muudatuse, mis muutis elatise seaduse õiglasemaks kõigi elatise maksjate jaoks.
Lisaks võttis parlament arvesse minu muudatusettepanekut peretoetuste saajate vanuse vähendamise kohta. Tuletan meelde, et seaduse esimeses redaktsioonis oli ettepanek maksta peretoetusi kuni 24 aastani. Lõplik versioon kehtestas väljamaksete ülemmäära kuni 19-aastastele.
Palju emotsioone nii eestlaste kui ka riigi venekeelsete elanike hulgas tekitab lasteaedade ja koolide eesti õppekeelele ülemineku seadus. Kuid tuleb mõista, et ükski seadus pole kivisse raiutud. Iga seadust saab muuta, kui see pole elluviidav või kahjustab inimesi. Olen valmis selliste muudatuste tegemiseks koos lapsevanemate ja õpetajatega töötama.
Mul õnnestus leida hea formaat inimestega suhtlemiseks – kutsun nad külla Riigikogusse. Kohtumise esimene osa koosneb ekskursioonist, mille käigus tutvustan Eesti parlamendi huvitavamaid nurki. Ja siis liigume Keskerakonna fraktsiooni ja arutame rahulikus õhkkonnas, mis minu külalistele muret teeb. Kui mind tagasi valitakse, siis sellised kohtumised kindlasti jätkuvad. Kevadel ja suvel saab külastada ka Pika Hermanni torni.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *