Начинается регистрация на конкурс Väike Miss & Mister Ida

Внимание!

С 20 мая начинается регистрация участников на конкурс красоты и таланта Väike Miss & Mister Ida

Virumaa 2024, который состоится в рамках Осенней Столицы 9.11.2024 в городе Нарва.

К участию в конкурсе приглашаются как девочки, так и мальчики из разных городов Ida Virumaa в

возрастных категориях 5-7 лет и 8-12 лет.

Участников ждет интересная программа и красочный финал!

Регистрация и дополнительная информация по вайберу 58548821. Организатор конкурса — Екатерина

Коломенцева-Руссис.

Цель данного конкурса — выявить талантливых детей, помочь раскрыться их талантам и открыть

участникам двери в мир высокой моды и красоты. Специфика конкурса в том, что жюри

рассматривает не красоту детей, а их таланты и сильные стороны, а также подготовленность к

конкурсу.

В финале конкурса участников ждут следующие задания:

1. Дефиле и рассказ о себе на двух языках – на родном и государственном. Длительность дефиле – не

более 40 секунд. На дефиле участники выходят в футболках с логотипом конкурса (футболки выдает

организатор).

2. Выход в национальном костюме своей страны. Полный образ (общее дефиле на месте проведения

мероприятия под музыку организаторов. Участнику нужно сделать заготовки отдельных

хореографических национальных комбинаций, не более двух восьмёрок)

3. Конкурс таланта – домашнее задание ( номер, который должен длиться не более полуторы-двух

минут, Форма может быть любая: танец, песня-вокал (минусовая фонограмма), стихи, любое

творчество

4. Дефиле в бальном платье (мальчики в вечернем костюме)

В состав жюри входят заслуженные работники культуры, педагоги специализированных учебных

заведений, известные художники-модельеры, известные художники, руководители фестивалей и конкурсов, представители СМИ (средств массовой информации). Члены жюри оценивают

участников по пятибальной системе. Оценки члены жюри поднимают сразу после выступления

участника. Лучшие выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри не обсуждается и

пересмотру не подлежит!

Награждение и номинации

«Väike Miss Ida Virumaa 2024»

«Väike Mister Ida Virumaa 2024»

«Vice Miss», «Vice Mister» первой, второй и третьей степени.

Все участники награждаются дипломами, лентами, коронами, призами от спонсоров конкурса.

Специальные призы присуждаются лучшим конкурсантам.

Tähelepanu!

20. mail algab osalejate registreerimine ilu- ja talendikonkursile Väike Miss & Mister Ida Virumaa 2024,

mis toimub sügispealinna raames 9. novembril 2024 Narva linnas.

Võistlusele on oodatud nii tüdrukud kui ka poisid erinevatest Ida Virumaa linnadest vanusekategooriates 5-7

aastat ja 8-12 aastat.

Osalejaid ootab huvitav programm ja värvikas finaal!

Registreerimine ja lisainfo Viberis (number 58548821). Konkursi korraldaja on Ekaterina Kolomentseva-

Russis.

Selle konkursi eesmärk on välja selgitada andekad lapsed, aidata neil avastada oma andeid ning avada

osalejatele uksed kõrgmoe- ja ilumaailma. Konkursi eripära seisneb selles, et žürii ei võta arvesse laste ilu,

vaid nende andeid ja tugevusi ning valmisolekut võistluseks.

Konkursi finaalis ootavad osalejaid järgmised ülesanded:

1. Defilee ja endast rääkimine kahes keeles – emakeeles ja riigikeeles. Defilee kestus ei tohi ületada 40

sekundit. Defilee toimub võistluslogoga T-särkides (T-särgid väljastab korraldaja).

2. Etteaste oma riigi rahvariietes. Täispilt (ülddefilee ürituse toimumiskohas korraldajate muusika saatel.

Osalejal tuleb teha ettevalmistusi individuaalsete koreograafilisteks rahvuslike kombinatsioonide

ettevalmistusi, mitte rohkem kui kaks kaheksat)

3. Talendikonkurss — kodutöö (number, mis ei tohiks kesta kauem kui poolteist kuni kaks minutit, võib olla

mis tahes vormis: tants, vokaallaul (miinus heliriba), luule, igasugune loovus

4. Defileerige ballikleidis (poisid õhtuülikonnas)

Žüriisse kuuluvad tunnustatud kultuuritöötajad, erialaõppeasutuste õpetajad, kuulsad moeloojad, kuulsad

kunstnikud, festivalide ja konkursside juhid, meedia esindajad. Žürii liikmed hindavad osalejaid

viiepallisüsteemis. Žüriiliikmed tõstavad oma hindeid kohe pärast osaleja esinemist. Parimad selgitatakse

välja koondskoori alusel. Žürii otsust ei arutata ja seda ei saa muuta!

Auhinnad ja nominatsioonid.

«Väike Miss Ida Virumaa 2024»

«Väike Mister Ida Virumaa 2024»

Esimese, teise ja kolmanda järgu «Vice Miss», «Vice Mister».

Kõiki osalejaid autasustatakse diplomite, lintide, kroonide ja võistluse sponsorite auhindadega. Parimatele võistlejatele antakse eriauhinnad.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *