Sillamäe lasteaed Rukkilill ootab personalispetsialisti

Lasteaia personalispetsialisti tööülesanded:

 • Lasteaia personalitöö korraldamine, planeerimine ning  personalipoliitika kujundamine ja elluviimine;
 • Personaliarvestuse pidamine ja personalidokumentide vormistamine, sh  töötajate andmete haldus, tööajaarvestus, puhkusekorraldus, koolituste ja lähetuste korraldamine;
 • Ametijuhendite koostamine koostöös lasteaia juhtkonnaga;
 • Töövaldkonna kirjadele ja teabenõuetele vastamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • Kõrgharidus;
 • Eesti keele oskus C1 taseme/hariduskeel;
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;
 • Pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist palka.

Palume esitada CV, sooviavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile: jaaniussike2003@gmail.com hiljemalt 11.03.2024 kella 16.00-ni.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel 2024. a.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *