Законопроект о семейных пособиях поcтупил на второе чтение в парламенте
RUS/ EST Законопроект о повышении семейных пособий был инициирован центристами/ Perehüvitiste seaduseelnõu sai alguse tänu Keskerakonnale
👨‍👩‍👧‍👦Я рада, что благодаря усилиям Центристской партии, начатой ею дискуссии в обществе, законопроект о семейных пособиях поcтупил на второе чтение в парламенте. Ценой за повышение семейных пособий, а значит, за сохранение и благополучие населения для центристов стало место в правительстве.
🧱Мы все помним, как весной реформисты заявляли о том, что поддержка семей с детьми – это непосильное финансовое бремя для государства, что это невозможно, а у центристов отсутствует здравый смысл. После того, как коалиция с «неудобным» партнером прекратила свое существование, у Партии реформ появилось понимание, что этот законопроект вполне реалистичен, да и деньги есть.
🤬Понятно, что тут свою роль сыграли не доброта или внезапное прозрение реформистов. Они четко поняли, что несмотря даже на то, что избавились от центристов в коалиции, без принятия законопроекта о повышении семейных пособий им не сохранить за собой пост премьер-министра. Ведь было понятно, что законопроект имеет поддержку и остальных партий.
‼️Премьер-министр даже не пыталась скрывать, что речь идет о политических договоренностях. Договоренности эти состояли в том, что реформисты получали политические посты, которые они хотели, а их новые партнеры по коалиции – принятие законопроекта о семейных пособиях. Что с того, что политические договоренности означали трактовку законов под себя – я имею в виду Кейт Пентус-Розиманнус, которая будучи министром, сама представила свою кандидатуру в Европейскую счетную палату.
👫Мы поддерживаем этот законопроект, однако несогласны с тем, что на первого и второго ребенка пособия будут меньше. Наше предложение состояло в том, чтобы выплачивать 100 евро на первого и второго ребенка. К сожалению, поддержки оно не нашло. Согласно статистике, когда государство стало поддерживать рождение третьего ребенка, население начало расти.
⚖️Однако для того, чтобы люди решались на третьего ребенка, необходимо в равной мере поддерживать также рождение первого и второго ребенка. Важны благополучие всех детей и равное обращение со всеми детьми.
👍Я рада, что моя поправка относительно максимального возраста получателей пособия была принята.
👨‍👩‍👧‍👦EST Mul on hea meel, et Keskerakonna eestvedamisel ja diskussiooni algatamisel on perehüvitiste seadus jõudnud II lugemiseni. Tõsi küll, selleks et peretoetused tõuseksid ja seeläbi aitaksid kaasa ka Eesti rahvastiku kestma jäämisele ja jätkusuutlikkusele, pidi Keskerakond loovutama oma koha valitsuses.
🧱Mäletame ju kõik, kuidas selle aasta kevadel väitis Reformierakond, et Eesti laste ja perede toetamine käib riigile üle jõu, et see ei ole võimalik ja et Keskerakond on kaotanud terve mõistuse. Pärast jutumärkides vastutustundetu erakonnaga valitsusliidu lõpetamist, tõi Reformierakonnale aga selge nägemuse, et antud eelnõu on siiski võimalik elluviia ja raha selleks on täiesti olemas.
🤬Loomulikult ei maksa siin näha Reformierakonna ootamatut südameheadust või silmade avanemist. Ainuke selge nägemus mis neil tekkis oli see, et hoolimata Keskerakonna valitsusest väljaviskamisest, ei ole neil võimalik ilma antud eelnõuta peaministritoolist kinni hoida. Oli ju selge, et erakondade ülene toetus on eelnõul olemas.
‼️Peaminister ei ole ka seda varjanud, et tegemist on poliitiliste kokkulepetega. Poliitilised kokkulepped seisnesid selles, et Reformierakond sai oma liikmetele soovitud ametikohad ja uued koalitsioonipartnerid kõnealuse eelnõu. Mis sellest, et poliitilised kokkulepped tähendasid seaduste enda jaoks väänamist, pean siin silmas Keit Pentus-Rosimannust, kes ministrina ise ennast kontrollikojaliikme kandidaadiks nimetas.
👫Toetame kõnealust eelnõud, aga ei toeta, et esimene ja teine laps saavad vähem raha. Meie ettepanek oli, et ka esimesed kaks last saaksid 100 eurot. See paraku toetust ei leidnud. Statistiliselt on selge, et kui riik hakkas toetama kolmanda lapse sündi, siis iive tõusis. Selleks aga, et Eesti pered jõuaksid kolmanda lapseni, on vaja võrdselt toetada ka esimeste laste sündi. Peame oluliseks kõigi laste heaolu ja nende võrdset kohtlemist.
👍Veel on mul hea meel, et sisulist toetust leidis ka minu tehtud muudatusettepanek vanusepiirile.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *