NÄDAL RIIGIKOGUS/ НЕДЕЛЯ В РИЙГИКОГУ
NÄDAL RIIGIKOGUS/ НЕДЕЛЯ В РИЙГИКОГУ
🇪🇺Esmaspäev: väliskomisjonis saame ülevaate Euroopa Kontrollikoja eriaruandest välismaiste otseinvesteeringute sõelumise kohta Euroopa Liidus. Esimesed sammud on tehtud, kuid julgeoleku ja avaliku korraga seotud riskide tulemuslikul käsitlemisel on endiselt märkimisväärseid piiranguid.
🧐Teisipäev: oleme väliskomisjoni väljasõiduistungil Välisluureametis.
🏛️Neljapäev: 1) Riigikogu juhatuse valimised — valitakse Riigikogu esimees ja 2 aseesimeest; 2) Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Vabariigi Presidendiga.
👮‍♂️Reede: Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil anname muuhulgas seisukoha määrusele, mis käsitleb politseikoostöö tõhustamist rändajate smugeldamise ja inimkaubanduse ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks.
🇪🇺Понедельник: На комиссии иностранных дел получим обзор отчета Европейской счетной палаты, который касается выборки прямых инвестиций в Европейском Союзе. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, но из-за рисков, связанных с безопасностью и общественным порядком по прежнему существуют существенные ограничения.
🧐Вторник: с комиссией иностранных дел примем участие в выездном заседании департамента внешней разведки.
🏛️Четверг: 1) Выборы руководства Рийгикогу — выберем спикера Рийгикогу и двух вице-спикеров. 2) В составе комиссии по делам ЕС встретимся с президентом.
👮‍♂️Пятница: На комиссии по делам ЕС предоставим позицию по распоряжению, которое касается усилению сотрудничества полиции для предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и контрабандой.
С уважением

Maria Jufereva-Skuratovski

Депутат парламента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *