Riigikogu sel nädalal/ Рийгикогу на этой неделе
📌Riigikogu sel nädalal/ Рийгикогу на этой неделе
📲Majandus- ja infotehnoloogiaministri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest
💸Krüptovaraturu seaduse eelnõu on seotud EL määruse rakendamisega, mis kehtestab krüptovaraturu osalistele tegevusloa kohustuse ja ühtsed reeglid krüptovaraturul tegutsemiseks. Eelnõu kohaselt peavad krüptovaraturu osalised taotlema tegevusluba FI-lt ning nad viiakse FI järelevalve alla. Hetkel on Eestis selliseid teenusepakkujaid 51. Senised teenusepakkujad saavad vana loa alusel tegutseda kuni 1.01.2026. a.
🪙Euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu eesmärk on kehtestada 1- ja 2-sendistele euromüntidele kohustuslikud ümardamisreeglid, mis tähendab seda, et füüsilistes müügikohtades on kaupmehel kohustus ümardada sularahamakse korral ostukorvi maksumus üles- või allapoole lähima viie sendini. Peamised probleemid väikese nimiväärtusega müntidega on, et nende ringlusest väljalangemine on väga suur, mis tingib selle kompenseerimiseks nende ületootmise; ostujõud on väga väike ja neid kasutatakse vähe (maksta ei saa ka mündiautomaatides).
👩‍🏫Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu pikendab noorte huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigust üle 18-aastaste õppijate puhul kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppe tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.
📲Министр экономики и инфотехнологий сделает доклад о реализации долгосрочной стратегии развития «Эстония 2035» в своей области
💸Законопроект о рынке криптовалют
Законопроект о рынке криптовалют связан с реализацией постановления ЕС, которое устанавливает обязанность получения разрешения на деятельность для участников криптовалютного рынка и устанавливает общие правила для деятельности на криптовалютном рынке. Согласно законопроекту, участники криптовалютного рынка должны ходатайствовать о получении разрешения на деятельности у финансовой инспекции, и финансовая инспекция будет выступать в роли надзорного органа. В настоящее время криптовалютные услуги в Эстонии оказывает 51 компания. Нынешние компании смогут работать на основе старого разрешения до 1 января 2026 года.
🪙Цель законопроекта об использовании евро установить для евромонет номиналом 1 и 2 сента обязательные правила для округления. Это означает, что в физических местах торговли продавец будет обязан округлять стоимость в большую или меньшую сторону до ближайших пяти сентов. Главные проблемы, связанные с монетами с маленьким номиналом, в том что они выпадают из оборота и вообще мало используются (ими невозможно платить в автоматах). А их производство и расходы за обращение непропорционально высоки по сравнению с их ценностью в цикле наличных денег.
Закон вступит в силу 1 января 2025 года.
💶Согласно законопроекту о подоходном налоге, будут продлено право отчисления расходов, связанных с образованием по интересам молодых людей и после 18 лет, если они продолжают учебу в основной школе, гимназии или профессиональном училище вплоть до окончания или исключения из списков учащихся.
С уважением

Maria Jufereva-Skuratovski

Депутат парламента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *