Sillamäe Linnavalitsus otsib oma meeskonda keskkonnaspetsialisti

Sillamäe Linnavalitsus otsib oma meeskonda keskkonnaspetsialisti, kelle peamisteks teenistusülesanneteks on linna keskkonnaalase tegevuse planeerimine, linna jäätmekava koostamine ning jäätmehoolduse töö korraldamine.

Teenistusülesanded:

 • Sillamäe linna keskkonnaalase tegevuse planeerimine;
 • Linna jäätmekava koostamise, läbivaatamise ja ellurakendamise korraldamine;
 • Jäätmehoolduse ja jäätmekäitlusalase töö korraldamine ning jäätmevaldajate registri pidamine;
 • Keskkonnaalase tegevuse ja omavalitsusliku keskkonnajärelevalve teostamine;
 • Keskkonnaalase aruandluse pidamine;
 • Linna jäätmehoolduseeskirjade koostamine.

Keskkonnaspetsialisti ametijuhend on leitav veebilehelt:
www.sillamae.ee/ametnikud/Keskkonnaspetsialist

Nõuded kandidaadile:

 • Vastav kõrgharidus keskkonnaalal ja varasem töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • Riigi põhikorda, avalikku haldust ja avalikku teenistust ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
 • Oma teenistusülesannetega seotud  õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • Eesti keele oskus keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ja vene keele oskus kõnes ja kirjas;
 • Esitlustehnika kasutamise oskus;
 • Tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide kasutamise oskus;
 • Oskus lugeda ehituslikke projekte, geoloogilisi läbilõikeid, katastri-, geograafilisi ja temaatilisi kaarte;
 • Asjaajamisoskus, läbirääkimiste pidamise oskus;
 • Koostöö- ja meeskonnatöö oskus;
 • Väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus;
 • Väga hea suhtlemisoskus, sh oskus avalikkusega suhtlemiseks, otsustusvõime, kohusetundlikkus, ausus, täpsus, tähelepanelikkus, korrektne välimus, viisakus, tasakaalukus;
 • Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning kasutada aega efektiivselt.

Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • 3 tervisepäeva aastas;
 • huvitavat ja arendavat tööd;
 • stabiilset tööd;
 • spordi- ja tervise edendamise toetust;
 • koolitusvõimalusi;
 • sõbralikke ja toetavaid kolleege.

Asukoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Kesk tn 27.
Vabade ametikohtade arv: 1
Tööaeg: täistööaeg
Teenistussuhte kestus: tähtajatu
Ametisse asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info:

 • Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • CV;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • motivatsioonikiri (lisada palgasoov).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 16. juuliks 2024. a Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile margarita.maiste@sillamae.ee märksõnaga «Keskkonnaspetsialist».

Lisainfo: Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Arvo Sirel, e-post: arvo.sirel@sillamae.ee, tel: +372 50 62 054.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *