Sillamäe Linnavalitsus otsib oma meeskonda linnamajanduse osakonna juhatajat

Teenistusülesanded:
Linnamajanduse osakonna juhataja töö eesmärk on Sillamäe linnamajanduse töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine.

Juhataja:

 • Planeerib ja juhib linnamajanduse osakonna tööd;
 • Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd; korraldab linna tänavate, teede ning treppide ehitust, remonttöid ja hooldamist;
 • Kontrollib sõlmitud lepingute täitmist;
 • Korraldab teeregistri andmete kogumist, töötlemist, väljastamist ja säilitamist.

Linnamajanduse osakonna juhataja ametijuhend on leitav veebilehelt:
https://www.sillamae.ee/ametnikud5 .

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus (soovitavalt tehniline);
 • Vähemalt 3-aastane teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või vähemalt 3-aastane juhtimistöö kogemus;
 • Eesti keele oskus keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ja vene keele oskus kõnes ja kirjas;
 • Riigi põhikorda, avalikku haldust ja avalikku teenistust ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
 • Oma teenistusülesannetega seotud  õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • Juhtimisalased teadmised ja oskused: oskus seada eesmärke, planeerida tööprotsesse ja alluvate töid, oskus arendada ja motiveerida alluvaid;
 • Asjaajamisoskus, läbirääkimiste pidamise oskus;
 • Tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus;
 • Esitlustehnika kasutamise oskus;
 • Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning kasutada aega efektiivselt.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on:

 • Avaliku teenistuse seaduses ametnikele sätestatud nõuetele vastavus;
 • Koostöö- ja meeskonnatöö oskus;
 • Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus;
 • Väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus avalikkusega suhtlemiseks; oled otsustusvõimeline, kohusetundlik, aus, täpne, tähelepanelik, korrektse välimusega, viisakas, tasakaalukas.

Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • huvitavat ja arendavat tööd;
 • stabiilset tööd;
 • spordi- ja tervise edendamise toetust;
 • koolitusvõimalusi;
 • sõbralikke ja toetavaid kolleege.

Asukoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Kesk tn 27.
Vabade ametikohtade arv: 1.
Tööaeg: täistööaeg.
Teenistussuhte kestus: tähtajatu.
Ametisse asumise aeg: niipea kui võimalik.

Kandideerimise info:

 • Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • CV;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • motivatsioonikiri (lisada palgasoov).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. veebruariks 2023. a Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile margarita.maiste@sillamae.ee märkides e-kirja pealkirjaks «Linnamajanduse osakonna juhataja».

Lisainfo aselinnapea Aleksei Stepanovilt e-posti teel: stepanov@sillamae.ee.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.